Gånglåt från Småland - orgelversion

Gånglåt från Småland - här i orgelversion - spelas av programmet FINALE 2014. Den finns även som körtrall för SAB.
Noter finns på Wessmans förlag, art.nummer: 201638
Som körtrall har den art.nummer: 201601

Kommentarer

08.10.2017 11:47

Kim Barner

Fantastisk flot låt

01.03.2018 08:26

Yvonne Schyberg

Tack för det, Kim!