Inte utan stolthet presenterar jag "Notknäckarna - den glada kören", Borås med "Jag vill ha sommar"

Följ gärna Notknäckarna på facebook! 

Dirigent: Christian Andersson

Lutherska missionskyrkan i Borås den 22 maj 2019

Arr. av Leif Lundberg

Noter med körarr. hittar du här: https://www.wessmans.com/ArticleDetail.aspx?art=201503